Privacy policy

Политика на купување
Со пристапување на нашата веб страница леонардо.мк и што ги користите нашите услуги ќе потврди дека ќе ги прифатите општите правила и услови на купување и се согласувате да ги почитуваме. Ако не се согласувате со овие правила и услови не пристап на оваа веб-страница и не користете го и не општи услови и правила.
Од витално значење 1991 ДОО-Охрид е провајдер на услуги на веб страницата и се придржува на законската регулатива со цел да се заштити приватноста на корисниците, и на крајните корисници, се препорачува да прочитате што се наведени на оваа страница за да разберат кои информации се собрани од Витално значење 1991 ДОО-Охрид и како таа се користи за нив.
Крајните корисници ги советуваме да го прочитате оваа изјава за приватност, и со пристапување и користење на нашата веб-страница крајниот корисник потврдува дека тој ги чита, сфати и прифати сите услови од заштита на личните податоци и како тие се користат.
Ако крајниот корисник не се согласувате со овие точни услови, ние му се укаже да ја напуштат и да не пристап и користење на веб-сајтот на леонардо.мк
Со користење на овој сајт вие се согласувате и изјавуваат дека: вие сте 18 години
Вие не ќе го злоупотреби тоа со правење лажни налози и дека ќе го искористите овој сајт, само во согласност со нашите услови.
Продажба на алкохолни пијалаци на лица под 18 години е забранета, и со прифаќање на општите правила и услови за користење на веб-сајтот на леонардо.мк ќе прогласи дека се 18 години.
Ве молиме да го пополните и место на цел на нашата веб страница и да го примат на локацијата што се наведени во ред, и ако ова е злоупотребени, односно цел е лажен, од Витално значење 1999 ДОО-Охрид ќе покренеме правна постапка за да се надомести штетата. направени од вас.
Купувачот е одговорен за точноста на информациите внесени во регистрацијата, и ако постои промена во податоците, се должни да ги ажурирате како е можно поскоро.
Подредување од леонардо.мк се прави со селектирање на производи сакате да ги купите, и тие се сметаат за успешно да се нареди кога ќе изберете цел кутија и да се направи успешна плаќање со вашата картичка за плаќање.
Цените се во македонската валута – МКД (МКД) и се важечки во моментот кога редоследот е направен, а плаќањето е интернет со кредитна / дебитна картичка со внесување на сите податоци од страна на картата.
Нарачаните производи ќе бидат обработени веднаш по плаќањето и достави на наведената адреса сте го напуштиле.
Редоследот може да биде одложен поради непредвидени околности (конгестија, дефект, неповолно несреќа и слични непредвидени околности) и нареди производ ќе се смета доставени кога лицето кое е одговорно за нас испорачува на испорака за вас. по предавањето од страна на нас, и на вашите пред on-сајт на инспекција.
Купувачот е должен да ги разгледа пратката по приемот и ако тоа е исправно да се жалат во исто време да го телефонскиот број или e-mail адреса, кои се во нашата адреса.
Ако постојат проблеми поврзани со Интернет и електронски комуникации, од Витално значење 1999 ДОО-ОХРИД не сноси никаква одговорност.
Секое користење на сајтот од страна на крајниот корисник ќе се смета како прифаќање на сите промени направени на страницата, и ние го задржуваме правото да го измени или прекине нив во секое време.
Со прифаќање на оваа политика на приватност, потврдувате дека се согласувате да се собирањето и употребата на информациите на начин наведени во оваа политика за приватност, и ако не се согласувате, немојте да пристапите и да користите нашата Веб-страница. нашите услуги. Со вашата политика за приватност, вие признавате дека сте 18 години. Податоците се собрани од посетителите на нашата Веб страница и да ја лица кои се регистрирани и создаде профил на Веб страницата, корисниците. Кога се регистрирате и креирање на профил на нашиот сајт, ќе се потврди дека податоците кои ќе ги достават се вистинити и вие доброволно се согласуваат со неговите услови и правила. Информации е потребно:  Име и Презиме  Адреса  Телефонски број. E-mail адреса креди Кредитна или дебитна картичка, Вашите лични податоци се собираат преку употреба на нашите веб-Сајт и регистрација и најава форми и преку нашата е-маил адреса. Податоците што ги собираме се чуваат во согласност со Законот за Заштита на Личните Податоци. "Виталните 1999" ДОО – Охрид забранува употребата на Веб-сајтот на лица под 18 години на возраст. Ние го задржуваме правото за измена и надградба на политиката за приватност, без претходна најава во кое било време и поради тоа ви препорачуваме да ја проверите измени пред секоја прифаќање на Политиката за Приватност. Сите содржини на Веб-страницата на леонардо.мк содржи авторски права и секое копирање, модификација или на друг начин користење на содржини, без писмена дозвола од Витално значење 1999 доо Охрид, е строго забрането, а секое прекршување на овие правила и услови може да резултира во постапка според законските прописи. Од витално значење 1999 doo. Охрид нема да ги споделат личните податоци на крајниот корисник со надворешни лица, освен во случаите што се наведени подолу и во ситуации каде што се бара со закон. Од витално значење 1999 doo.Охрид ќе ги користи личните податоци за праќање, дистрибуција и промотивни пораки, анализа на податоци и обработка на кредитна / дебитна картичка.
Крајниот корисник има можност за пристап и промена на личните податоци.
Со почит,
Од витално значење 1999 doo. Охрид